• Vann- og jordbruksprosjekter

    Gombolo og området rundt er kjent for å ha godt jordbruksland, men også for å være veldig tørt. Ofte er det mangelen på vann som blir fremhevet som den største begrensingen av de lokale familiene. Utfordringen er imidlertid ikke at det totalt sett regner for lite, men at alt regnet kommer i løpet av noen ganske få dager i året. Resultatet er at store mengder vann bare renner vekk eller fordamper, og deretter blir det like tørt som før. De lokale avlingene har også vært sårbare ved at man gjennom generasjoner har valgt å dyrke mat som er avhengig av en ganske stabil vannforsyning for å få god avling. Dårlig tilgang på vann har ført til at man tradisjonelt har brukt flere timer om dagen på å gå frem og tilbake til vannhull som er gravd i elvebunnen av tørrlagte elver. I årene fra 2008 har vi i samarbeid med lokale familier arbeidet frem løsningene på disse utfordringene du kan lese mer om under.