• Aid in Action

  Aid in Action ble startet i 2008 av nittenårige Anne Louise Dæhlin (tidl. Hübert) etter at hun besøkte Gombolo landsby i Kenya. Vi er en liten og smidig organisasjon som fokuserer på bærekraftig utvikling for fattige mennesker og barn i nød. 100% av gavene vi får går direkte til formålet.
   

 • Våre prosjekter i Kenya

  Vi samarbeider med lokale kenyanske familier, elever og skoler om følgende:

  Utdanning

  Veien til en bedre fremtid

  Vi støtter elever med videregående skolegang og vi har startet Edustep, vår egen barneskole.

  Vann og jordbruk

  Vann som gir liv

  Vi samler regnvann i tanker, graver demninger, borer grunnvannsbrønner, dyrker grønnsaker i drivhus, planter frukttrær m.m.

  Forsømte barn

  Disse minste

  Vi har tre dagsentre for forsømte barn og vi jobber med at skolen vår Edustep skal bli et selvfinansierende hjem for de barna som trenger det aller mest.

 • Vi behøver ikke forandre verden – men vi kan!

  Hvem er Aid in Action?

   

   

   

   

   

 • Aid in Action er Anne Louise, Ådne, Samuel og mange flere.

   

  Organisasjonen ledes i dag av ekteparet Anne Louise og Ådne Dæhlin. De jobber begge som leger hjemme i Norge og bruker av fritiden sin på å følge opp arbeidet Aid in Action driver i Kenya. Med jevne mellomrom reiser de ned til landsby-området for å følge opp prosjektene som er satt i gang i Gombolo og mange andre omliggende landsbyer. Gjennom hardt arbeid og engasjement har en vist at det går an å forandre verden for mange mennesker.

   

  På kenyansk side er det Samuel Makasi som har ansvaret for at prosjektene går rundt fra dag til dag. Samuel er født og oppvokst i Gombolo landsby og har svært god kjennskap til de lokale forholdene. For å gjøre arbeidet og samarbeidet med lokale myndigheter mest mulig smidig, har Samuel og hans kone Mary startet Purpose for Life Foundation, som fungerer som Aid in Action sin lokale partnerorganisasjon.

   

  I Kenya har Samuel nå med seg et team på over 30 fast ansatte som jobber i våre prosjekter innenfor skole og utdanning, dagsentre, vannprosjekter og jordbruk. Mange av disse lønnes av inntekter som genereres av prosjektene selv. Vi har som målsetning at flest mulig av prosjektene våre skal kunne drifte seg selv. På norsk side har ikke Aid in Action noen ansatte og minimalt med andre kostnader. De få kostnadene vi har til bankgebyrer, regnskap, AvtaleGiro og annet dekkes av egne givere. Dette gjør at vi trygt kan si at 100% av midlene vi mottar går rett til prosjektene. Det er flere enkeltpersoner og bedrifter i Norge som har latt seg engasjere og som bidrar med sine gaver og talenter. Et stort antall privatpersoner her hjemme har også vært med og trofast støttet arbeidet økonomisk gjennom mange år. Det har betydd veldig mye for mange!

   

   

 • Du kan støtte arbeidet på følgende måter:

 • Kontakt oss

  aidinaction@gmail.com

  facebook.com/aidinaction

  (+47) 456 19 903